Tietosuojaseloste 

Laatimispäivä 21. 05. 2018

Päivitetty 21.08.2018


Rekisterin nimi

pajadesignshop.com asiakas-ja markkinointirekisteri


Rekisterinpitäjät

Kokoru y-tunnus:2039877-3

Elli Hukka y-tunnus:2041576-4

Tiia Arkko Design y-tunnus:2327565-6

Eerikinkatu 18, 00100 Helsinki


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anne Kokkonen / Kokoru

+358 504640579

anne.kokkonen@pajadesign.com


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Paja kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja hallinnointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus Pajan ja asiakkaan välillä ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Verkkokaupassamme ei voi tehdä tilausta, jos ei anna henkilötietojaan.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.


Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

-Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue

-Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala

-Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

-Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuminen)Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterinpitäjien ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

- yrityksemme ja sen työntekijät

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme


Rekisterin suojaus ja säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu ja suojattu käytössämme olevien teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin joihin on pääsy ainoastaan meillä itsellämme. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.


Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.


Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet:

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

- oikeus tietojen oikaisemiseen

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

- oikeus vastustaa käsittelyä

- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Anne Kokkonen / Kokoru

Paja

Eerikinkatu 18

00100 Helsinki

anne.kokkonen@pajadesign.com

Tietojen tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.